'Egymásra hangolva'

Az étkeztetés olyan alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosítunk.

Kik kérhetik a szociális étkezést?

Azok a szociálisan rászorult személyek jogosultak étkeztetésre akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük miatt saját maguk és ellátottjaik részére, tartósan vagy átmeneti jelleggel a legalább napi egyszeri meleg étkezést nem tudják biztosítani.

Kik tekinthetők szociálisan rászorultnak?

Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy 65. életévét betöltötte.

Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.

Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságot igazoló okmányt csatolja.

Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget szakvéleménnyel kell igazolni.

Mit kell tennie, ha az étkezést igénybe kívánja venni?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány (étkeztetés iránti kérelem) letölthető honlapunkról, illetve személyesen a Zalaegerszegi Gondozási Központban beszerezhetők.

Hogyan történik az étkezés biztosítása?

a) helyben fogyasztással
b) elvitellel
c) indokolt esetben házhoz szállítással

Az étkezés igénybevételéhez saját éthordót kell biztosítani.

Mit kell még tudni az étkezésről?

-    Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, akkor részére a háziorvos javaslatára diétás étkeztetést is tudunk biztosítani.
-    Az étkeztetésért személyi térítési díjat kell fizetni.

Az étkeztetés elérhetősége:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Telefon: 92/596-123/11-es mellék
E-mail: alapszolgaltatas@gkzalaegerszeg.hu

Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Térkép   |   Galéria   |   Kapcsolat
Copyright © 2008 Idősek gondozóháza - WebMark Hungary