'Egymásra hangolva'

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja.

Milyen tevékenységek tartoznak a házi segítségnyújtás körébe?

A házi segítségnyújtás magába foglalja az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az ellátás változatos tartamát a ráutaltság, illetve a gondozott állapota, szükségletei, egyéni sajátosságai határozzák meg. A segítségre szorulásnak sokféle oka lehet. A leggyakoribb gondozási - ápolási feladatok: fürdetés, pelenkázás - mosdatás - bőrápolás, öltöztetés, kiültetés, vérnyomás ellenőrzés, gyógyszerelés, étkeztetés biztosítása, vásárlás, sétáltatás, takarítás stb. A sikeres munkához nagyon fontos feladat az idős ember aktivitásának megnyerése.

Hogyan történik a házi segítségnyújtást igénybevétele?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, illetve beszerezhető a Zalaegerszegi Gondozási Központban.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően az intézményvezető megvizsgálja meg a kérelmező napi gondozási szükségletét.

Hogyan történik a házi segítségnyújtást biztosítása?

A házi segítségnyújtást a Zalaegerszegi Gondozási Központ szakképzett gondozók bevonásával szervezi

naponta 7.00-15.00 közt, illetve rendkívül indokolt esetben munkanapokon 19.00 óráig

-    A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni

A házi segítségnyújtás elérhetősége:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Telefon: 92/596-123/14-es mellék
E-mail: hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu
Vezető: Horváthné Rudovics Éva

Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Térkép   |   Galéria   |   Kapcsolat
Copyright © 2008 Idősek gondozóháza - WebMark Hungary