'Egymásra hangolva'

(Segítségnyújtás gombnyomásra)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorúak vagy betegek részére a felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtunk szolgáltatást

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítjuk:

Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes, szakképzett gondozónak a helyszínen történő megjelenését 30 percen belül.

A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét.

Szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

Ki tekinthető a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak?

az egyedül élő 65 év feletti személy,

az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy,

a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Hogyan történik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevétele?

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve a törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

Az ellátás igényléséhez szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, illetve beszerezhető a Zalaegerszegi Gondozási Központban.

Mit kell tudni még a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról?

-    A házi segítségnyújtásért személyi térítési díjat kell fizetni.
-    Az ellátást keretében 65 db segélyhívó készülékkel rendelkezünk.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elérhetősége:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Telefon: 92/596-123/14-es mellék
E-mail: hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu

Vezető: Tatainé Tóvári Annamária

 

Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Térkép   |   Galéria   |   Kapcsolat
Copyright © 2008 Idősek gondozóháza - WebMark Hungary