'Egymásra hangolva'

I. Időskorúak részére

a) Belvárosi Idősek Klubja

Az Idősek Klubja 1988 október 17-én kezdte működését Zalaegerszeg Kossuth L. u. 58-60. szám alatt, a Nyugdíjas Otthonház földszintjén lévő helyiségekben.

A klub férőhelyszáma: 60 fő.

Nyitva tartás: munkanapokon 8.00 órától 16.00 óráig.

Az ellátottak köre főként az időskorúak köréből tevődik össze, de indokolt estben felvehető a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi és szociális helyzete miatt támogatásra szorul.

A klub feladatai közé tartozik a hiányzó családi gondoskodás pótlása, életkörülmények javítása, egészségi állapot folyamatos ellenőrzése és a lehetőségekhez mérten javítása. Harmonikus életvitel megteremtése, egyedüllét feloldása, valamint a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése.

Az idősek klubja szolgáltatásai:

-    Klubhelyiségeinkben napi- és hetilapok olvasására van lehetőség
-    Televíziót, rádiót, DVD-t, magnót biztosítunk rendeltetésszerű használatra
-    Megemlékezünk az ünnepnapokról, valamint a nemzeti, vallási, név- és születés-napokról.
-    Ismeretterjesztő és egyéb előadásokat szervezünk
-    Kirándulásokat szervezünk, melyet pályázatokból és egyéni hozzájárulásokból tudjuk biztosítani.
-    Egészségügyi ellátás keretében lehetőséget biztosítunk vérnyomásmérésre, szak-rendelésre időpontkérésre-kísérésre, napi testmozgásra, egyénre szabott mentális gondozásra, egészségügyi főiskolai hallgatók közreműködésével gyógytornára
-    Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, kérelmek megfogalmazásában, nyomtatványok kitöltésében.

Az intézményben a Városi Könyvtár fiókkönyvtára működik, heti 1 alkalommal kölcsönzési lehetőséget biztosítva.


b) Landorhegyi Idősek Klubja

Elsősorban időskorúak nappali ellátását biztosító intézményként működünk Zalaegerszeg Landorhegyi városrészében. A klub 30 idős és 10 fő demens beteg részére biztosít ellátást.

Jelenlegi és leendő tagjainkat segítjük a szociális , egészségi és mentális állapotuknak megfelelően a napi tevékenység elvégzésében. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány feloldása.

A klub által biztosított szolgáltatások:

Szabadidős programok szervezése:

- tagjaink érdeklődési körének, igényeinek, megfelelően tervezzük programjainkat, melyek között szerepel újság felolvasás, CD és DVD hallgatás, beszélgetés
- kirándulásokat szervezünk, melyeket próbálunk pályázati pénzből finanszírozni
- megemlékezünk a születés- és névnapokról,ünnepnapokról, meglepetéssel készülünk egymásnak, ezzel is örömöt szerezve, illetve a hasznosság érzést is elősegítjük vele.
- ellátogatunk a városi eseményekre( ünnepi megemlékezések, Egerszeg Fesztivál, Prósza Fesztivál, Karácsonyi és Húsvéti vásár, Kiállítások)
- Farsangi és Szüreti Bált rendezünk minden évben
- Kapcsolatot tartunk a társintézményekkel, Vöröskereszttel, Óvodával, Iskolával, több dalkörrel, akik ünnepnapjainkat színesebbé, vidámabbá teszik műsorukkal.
- ruhasegélyt osztunk rászoruló tagjainknak
- felvilágosító, ismeretterjesztő előadásokat szervezünk az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással, gyakoribb betegségekkel kapcsolatban
-nyomon követjük klubtagjaink egészségi állapotát, szükség esetén segítünk időpontot kérni szakorvoshoz
- segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésénél, nyomtatványok kitöltésénél.

Az ellátás igénybevételének kérelmezése formanyomtatványon történik.


c) Andráshidai Idősek Klubja

Az Idősek Klubja 1990-ben nyitotta kapuit és működik a Zalaegerszegi Gondozási Központ keretein belül, ahol 30 idős ember ellátását biztosítjuk.

Intézményünk Zalaegerszeg peremkerületben Andráshidán helyezkedik el tágas, parkosított udvarral. Az épületben tálalókonyha, ebédlő, fürdőszoba, társalgó, és mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét. Bútorzata kényelmes, az ellátottak igényeinek, egészségügyi adottságainak megfelelő.

A klub nappali szociális ellátást nyújtó intézmény. Hétköznap reggel nyolctól délután négyig állunk a szolgáltatásainkat igénybe vevők rendelkezésére.

Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző szolgáltatásokat. A klubtagoknak lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységekre. A klub célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén, valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.

Igyekszünk az idős embereknek biztonságot nyújtó, családias légkört biztosító klubot működtetni, ahol szívesen töltik szabadidejüket. Feladatunk az ellátottak igényeinek megfelelő kulturális programok tervezése, szervezése.

Időseink nagyon szeretik a közös foglalkozásokat, mint például a közös torna, közös éneklés stb. Egymás névnapi és születésnapi köszöntése külön ünnepet jelent a számukra.

Az intézmény dolgozói lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek annak érdekében, hogy a bennük bízó idős embereknek a napjai felhőtlenül és szeretetben teljenek.

Nappali ellátás vezető: Devecser Bernadett

A Belvárosi Idősek Klubja elérhetősége:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58-60.
Tel.: 92/596-123/15 mellék

A Landorhegyi Idősek Klubja elérhetősége:

Zalaegerszeg, Platán sor 4.
Tel.: 92/598-859

Az Andráshidai Idősek Klubja elérhetősége:

Zalaegerszeg, Andráshida u. 5.
Tel.: 92/348-786

II. Pszichiátriai és szenvedélybetegek részére

Szociális Klub
"A borús felhők mögött is ott van a Nap,
még akkor is, ha néha nehéz észrevenni a kicsiny reménysugarakat.”

Intézményünk 2006. január1-én kezdte meg működését. Fő feladatunk a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátása. A férőhelyeink száma 30 fő (20 fő pszichiátriai beteg, 10 fő szenvedélybeteg). Ellátási területünk Zalaegerszeg, Kispáli és Nagypáli közigazgatási területe illetve szabad férőhely esetén Zala megye területe.

Az ellátás során fő feladatunk, hogy az ellátottakat egyénre szabott rehabiltációs terv mellett visszavezessük a társadalomba, a családi, a munkahelyi környezetbe, illetve állapotuk további hanyatlását megakadályozzuk.

Célunk megvalósításához a következő szolgáltatások vehetők igénybe:

Igény szerinti egyszeri étkezés (ebéd) biztosítása

Az étkezésért és a nappali ellátásért (étkezés igénybevétele nélkül) személyi térítési díjat kell fizetni. Az étkezésért fizetendő térítési díjak a jövedelem függvényében alakulnak, a nappali tartózkodás díja 50 Ft/nap.

Szabadidős programok szervezése:

· Sajtótermékeket, könyveket, tömegkommunikációs eszközöket (TV, rádió, magnó, DVD lejátszó, számítógép internet használattal) biztosítunk rendeltetésszerű használatra · Kirándulásokat szervezünk
·         Sporteszközök (szobakerékpár, ping-pong asztal, tollas, fitnessz labdák) állnak a klubtagok rendelkezésére
·
Ünnepnapokról megemlékezünk, (társadalmi, nemzeti, vallási, hagyományőrző)
·
Ismeretterjesztő és egyéb előadásokat szervezünk (színház, kiállítások, termékbemutatók)

Támogató program: szociális végzettségű munkatárs végzi az ellátottak szociális támogatását. Tevékenysége során egyénileg segíti, vezeti őket. Komplex szociális támogatást nyújt hivatalos ügyek intézésben, munkahelyteremtésben, életvezetésben.

Foglalkoztatás keretében
M
unkaterápia: könnyen elsajátítható, az egyén képességeinek megfelelő tevékenységek, melyek napi rendszerességgel, védett és gyógyító körülmények között zajlanak.

Egészségügyi ellátás:
Rendszeres állapotfigyelés (testi higiénés gondozás, vérnyomásmérés)

Egyéb:
I
ntézményünkben fürdés, mosás, vasalás és ruhajavítás biztosított


A szolgáltatás igénybevételének módja
Igénybevétele önkéntes, a felvételhez egy adatlapot kell kitölteni, valamint a kérelmet írásban kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. Pszichiátriai betegek esetében szakorvosi véleményt csatolása is szükséges a kérelemhez, szenvedélybetegek esetében feltétel az absztinencia

Elérhetőség:

- Cím:Zalaegerszeg, Kosztolányi út 23

- Tel: 92/511-293

- E-mail: szocialisklub@gmail.com

- Web: www.szocklub.webnode.hu

Facebook-on is fent vagyunk „Szociális Klub” néven

Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Térkép   |   Galéria   |   Kapcsolat
Copyright © 2008 Idősek gondozóháza - WebMark Hungary