'Egymásra hangolva'

A zalaegerszegi Nyugdíjas Otthonház 1988-ban Bocskai János tervei alapján a ZÁÉV kivitelezésben épült. A hivatalos átadásra 1988. november 3-án került sor. Az intézmény a belvárosban, a kórház közelében helyezkedik el. Az épületben működik a Zalaegerszegi Gondozási Központ és a Belvárosi Idősek Klubja. A háromszintes épületben 57 lakás található, ahol ma már csak idős emberek élnek.
Az első lakók 1988. szeptember 8-án vették birtokba az otthont, majd folyamatosan népesült be a ház. Kezdetben az épület 3. emeletén 5 db fiatal házasok lakása is volt, akik 2 éven belül előtakarékossággal jutottak saját lakáshoz. Az első időszakban a bekerülés tanácsi bérlakás leadásával volt lehetséges, további feltétel volt egészségi állapotuk alapján segítségre szorulnak.
Ma már önkormányzati bérlakás cseréjével, illetve pályázat útján lehet bekerülni a Nyugdíjas Otthonházba.

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:

a)    legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b)    nyugdíjas vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,
c)    önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi,
d)    közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e)    a lakásbérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik
e.1)    önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejű bérleti jogviszonnyal,
e.2)    lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f)    a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:

- A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „NYUGDÍJAS HÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.

(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhető a Zalaegerszegi Gondozási Központban, a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthető.)

- A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel.

A pályázathoz csatolni kell:

- a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.

A pályázat elbírálásának ideje:

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság soron következő ülése.

Bérlőkijelölés:

A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlőnek, aki

a pályázati feltételeknek megfelel, és aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegű adományt ajánlotta fel.

Milyen szolgáltatásokat biztosít a Nyugdíjas Otthonház?

-    24 órás nővéri felügyelet
-    Heti 2 alkalommal orvosi ellátás, ellenőrzés, gyógyszerfelíratás
-    Naponta minden lakó ellenőrzése, problémák, igények meghallgatása, szükség esetén segítségnyújtás (házi segítségnyújtás)
-    Étkeztetés biztosítás (Étkeztetés keretében)
-    Klubfoglalkozásokon való részvétel (Idősek Klubján keresztül)
-    Beteg, idős ember méltóságban történő ápolása élete végéig

A Nyugdíjas Otthonházat a LÉSZ Kft. üzemelteti.

Bemutatkozás   |   Szolgáltatások   |   Aktuális   |   Térkép   |   Galéria   |   Kapcsolat
Copyright © 2008 Idősek gondozóháza - WebMark Hungary