Ha eljön a pillanat, amikor végül másokra kell támaszkodnunk....

Üdvözöljük a Zalaegerszegi Gondozási Központ honlapján.

Szociális klub
Intézményeink
Szociális klub
Idősek Gondozó Háza
Intézményeink
Idősek Gondozó Háza
Idősek otthona
Intézményeink
Idősek otthona
Zalaegerszegi Gondozási Központ
Intézményeink
Zalaegerszegi Gondozási Központ
Andráshidai Idősek Klubja
Intézményeink
Andráshidai Idősek Klubja
Belvárosi Idősek Klubja
Intézményeink
Belvárosi Idősek Klubja
Landorhegyi Idősek Klubja
Intézményeink
Landorhegyi Idősek Klubja

Szeretettel üdvözöljük a Zalaegerszegi Gondozási Központ honlapján!

Tisztelt Érdeklődő!

Szeretettel köszöntöm Önt a Zalaegerszegi Gondozási Központ honlapján. 

A honlapunkon átlátható és közérthető módon tájékoztatást kaphat intézményünk működéséről, az általa nyújtott szolgáltatásokról, megismerheti tevékenységünket, az ellátórendszerbe történő bekerülés feltételeit és módját.  Betekintést nyerhet a telephelyek szakmai munkájába, az ellátásokat igénybe vevők mindennapjaiba.

Kérdés esetén munkatársaim a feltüntetett elérhetőségeken szívesen állnak rendelkezésére.

Tisztelettel: Radics Andrea
                  intézményvezető

Idősek otthona
Intézményeink
Idősek otthona
Idősek Gondozó Háza
Intézményeink
Idősek Gondozó Háza
Andráshidai Idősek Klubja
Intézményeink
Andráshidai Idősek Klubja
Zalaegerszegi Gondozási Központ
Intézményeink
Zalaegerszegi Gondozási Központ
Landorhegyi Idősek Klubja
Intézményeink
Landorhegyi Idősek Klubja
Szociális klub
Intézményeink
Szociális klub
Belvárosi Idősek Klubja
Intézményeink
Belvárosi Idősek Klubja

Aktualitások

Étkeztetés
Étkeztetés

Az étkeztetés olyan alapszolgáltatási forma, melynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosítunk.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetében, szükségleteinek megfelelően biztosítja.

Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás időskorúak részére
Nappali ellátás időskorúak részére

A nappali ellátást biztosító intézmény (közismertebb nevén Idősek Klubja) – az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően – napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt 3 telephelyen.

Nappali ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegek részére

Az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását, olyan programokat biztosít, amelyek lehetővé teszik az ellátást igénybe vevőnek a társadalomba, a korábbi közösségébe történő visszailleszkedését.

Nappali ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegek részére
Idősek Gondozó Háza
Idősek Gondozó Háza

A 42 férőhelyes Idősek Gondozó Háza, mint átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, már 1992 óta nyújt segítséget azoknak az időseknek és a 18. életévüket betöltött beteg személyeknek, akik átmenetileg nem képesek magukról gondoskodni.

Idősek Otthona

Intézményünk 2006. július 15-én nyitotta meg kapuit a rászorulók előtt. Meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező időskorú személyeket lát el, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, illetőleg akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az Idősek Otthonába azon 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni.

Idősek Otthona